sisukaard e-post avaleht vali keel eesti vene
 
         
Näitude teatamine
telefoni teel: 677 2708
faksi teel: 677 2736
saada e-postiga:
naidud@kvd.ee
  LOE EDASI »
 
Avaleht Info
 
 
Kliendile
Korrektsioon
Tüüptingimused
Liitumine
  Tehnovõrkudega liitumine
  Hüvitisega liitumine
Tarbimislepingud
Avaldused ∷ Taotlused
Materjalid klientidele
  Tehnilised tingimused
  Projektide kooskõlastamine
  Geodeetiline alusplaan
Teenuste ja lisateenuste hinnakirjad
Näitude teatamine
Kasulikud lingid
     
Info / Uudised  

 Tehnovõrkude Ehituse OÜ teatab, et alates 01.07.2018.a. hakkab kehtima uus maagaasi võrguteenuse hind 0,09708 EUR/m3.
Maagaasi võrguteenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr. 7-3/2018-045 29.03.18.a. Hind ei sisalda käibemaksu.


________________________________________________________________

Lugupeetud klient,

Vee-, kanalisatsiooni- ja gaasiavariide korral helistage palun telefonil 53320812.

Lugupidamisega
Tehnovõrkude Ehituse OÜ


________________________________________________________________


Teadmiseks kliendile:
Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniseaduse ja Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt on klient kohustatud tagama, et - § 11 lg 5 kohaselt - kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaazivee äravoolul kaitseseadmed (tagasilöögiklapp) uputuste vältimiseks.

Nimetatud kohustuse rikkumise korral ei vastuta vee-ettevõtja võimalike uputuste korral tekkinud kahjude eest. Soovi korral on võimalik kaitseseadmete (tagasilöögiklapi) paigaldus tellida Tehnovõrkude Ehituse OÜ-lt.

________________________________________________________________

Alates 01.05.2008 kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse määrusega 23.01.2008 nr. 8 “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“:

Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest:
Juriidiline isik, FIE: 2,08 EUR
Füüsiline isik: 0,86 EUR

Tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest:
Juriidiline isik, FIE: 1,55 EUR
Füüsiline isik: 0,69 EUR

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.
Käesolevatele hindadele lisandub käibemaks 20%.


  Firma tutvustus Teenused Kliendile Kontakt ja tagasiside  
Tehnovõrkude Ehituse OÜ, Suurevälja tn. 12 Tallinn 13516 ∷ Üldinformatsioon telefonil 677 2701 Faks 677 2736
E-post: kvd@kvd.ee ∷ Näitude teatamine: telefon: 677 2708 faks: 677 2736 e-post: naidud@kvd.ee
Design & Creation