sisukaard e-post avaleht vali keel eesti vene
 
         
Näitude teatamine
telefoni teel: 677 2708
faksi teel: 677 2736
saada e-postiga:
naidud@kvd.ee
  LOE EDASI »
 
Avaleht Info
 
 
Kliendile
Korrektsioon
Tüüptingimused
Liitumine
  Tehnovõrkudega liitumine
  Hüvitisega liitumine
Tarbimislepingud
Avaldused ∷ Taotlused
Materjalid klientidele
  Tehnilised tingimused
  Projektide kooskõlastamine
  Geodeetiline alusplaan
Teenuste ja lisateenuste hinnakirjad
Näitude teatamine
Kasulikud lingid
     
Info / Uudised  

 


Lugupeetud klient

Seoses veelekke asukoha lokaliseerimisega toimuvad 20.02.2016 kella 02:00 -05:30 vahelisel ajal kuni 1 tunni pikkused veekatkestused.

Palume vabandust ebamugavuse põhjustamise pärast.

Avariitelefon: 53320812

Lugupidamisega Tehnovõrkude Ehituse OÜ

Austatud klient,

Tehnovõrkude Ehituse OÜ annab teada, et koostöös Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskusega ( KIK ) Kakumäe tegevuspiirkonnas ühisveevarustuse puurkaevpumplate rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete paigaldamine on lõpetatud. Töid teostasid puurkaevpumplate ehituse alal kogenud firmad Schöttli Keskkonnatehnika AS ja Miridon OÜ. Projekti raames rekonstrueeriti kaks olemasolevat puurkaevpumplat ja ehitati üks uus puurkaevpumpla.

Alates 11.03.2015.a. Tehnovõrkude Ehituse OÜ käivitab puurkaevpumplad.

Seoses puukaevpumplate käivitamisega võib esineda veekvaliteedi häireid, mis on tingitud veerõhu kõikumisest. Sellisel juhul jätke vesi mõneks ajaks jooksma ja kui veekvaliteet ei parane palun võtke meiega ühendust.

Täiendavate küsimuste korral palume helistada tel. nr. 6772701. Avariitelefon nr. 53320812.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja jääme lootma Teie mõistvale suhtumisele.

Lugupidamisega,

Teie Tehnovõrkude Ehituse OÜ
________________________________________________________________

Austatud klient,

Eesmärgiga vee kvaliteedi parendamiseks teostab Tehnovõrkude Ehituse OÜ Kakumäe tegevuspiirkonnas ühisveevarustuse puurkaevpumplate rekonstrueerimist ja veetöötlusseadmete paigaldamist perioodil november 2014.a. - veebruar 2015.a. Rekonstrueeritakse ja paigaldatakse veetöötlusseadmed puurkaevpumplatesse Paljandi tn 1, Vana-Rannamõis tn 31 ning ehitatakse uus puukaevpumpla Otsatalu tn 14.

Tööde teostamine toimub Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse abil ning finantseeritakse Keskonnaprogrammist.

Toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

Teie Tehnovõrkude Ehituse OÜ


________________________________________________________________

Maagaasi kvaliteeditunnistus

________________________________________________________________


Tehnovõrkude Ehituse OÜ teatab, et alates 01.04.2016.a. hakkab kehtima uus maagaasi võrguteenuse hind 0,1084 EUR/m3. Maagaasi võrguteenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr. 7.1-7/15-021 16.02.15.a. Hind sisaldab käibemaksu.


________________________________________________________________

Lugupeetud klient,

Vee-, kanalisatsiooni- ja gaasiavariide korral helistage palun telefonil 53320812.

Lugupidamisega
Tehnovõrkude Ehituse OÜ


________________________________________________________________


Teadmiseks kliendile:
Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniseaduse ja Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt on klient kohustatud tagama, et - § 11 lg 5 kohaselt - kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaazivee äravoolul kaitseseadmed (tagasilöögiklapp) uputuste vältimiseks.

Nimetatud kohustuse rikkumise korral ei vastuta vee-ettevõtja võimalike uputuste korral tekkinud kahjude eest. Soovi korral on võimalik kaitseseadmete (tagasilöögiklapi) paigaldus tellida Tehnovõrkude Ehituse OÜ-lt.

________________________________________________________________


22.09.2009
TEATIS KLIENTIDELETehnovõrkude Ehituse OÜ müügi- ja võrguteenuse osutamise tüüptingimused; otsus nr. 008/08TT (111.5 KB .pdf)


Tehnovõrkude Ehituse OÜ vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise tüüptingimusedAlates 01.05.2008 kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse määrusega 23.01.2008 nr. 8 “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“:

Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest:
Juriidiline isik, FIE: 2,08 EUR
Füüsiline isik: 0,86 EUR

Tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest:
Juriidiline isik, FIE: 1,55 EUR
Füüsiline isik: 0,69 EUR

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.
Käesolevatele hindadele lisandub käibemaks 20%.


Maagaasi võrguteenuse hind on 0,062 EUR/m3 (lisandub KM 20%), kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr. 143-007/05G 27.09.2005.a.
Maagaasi aktsiis on 0,02345 EUR/m3.


  Firma tutvustus Teenused Kliendile Kontakt ja tagasiside  
Tehnovõrkude Ehituse OÜ, Suurevälja tn. 12 Tallinn 13516 ∷ Üldinformatsioon telefonil 677 2701 Faks 677 2736
E-post: kvd@kvd.ee ∷ Näitude teatamine: telefon: 677 2708 faks: 677 2736 e-post: naidud@kvd.ee
Design & Creation