sisukaard e-post avaleht vali keel eesti vene
 
         
Näitude teatamine
telefoni teel: 677 2708
faksi teel: 677 2736
saada e-postiga:
naidud@kvd.ee
  LOE EDASI »
 
Avaleht Info
 
 
Kliendile
Korrektsioon
Tüüptingimused
Liitumine
  Tehnovõrkudega liitumine
  Hüvitisega liitumine
Tarbimislepingud
Avaldused ∷ Taotlused
Materjalid klientidele
  Tehnilised tingimused
  Projektide kooskõlastamine
  Geodeetiline alusplaan
Teenuste ja lisateenuste hinnakirjad
Näitude teatamine
Kasulikud lingid
     
Info / Uudised  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________


Alates 01.10.2022.a. hakkab kehtima uus maagaasi võrguteenuse hind 0,17289 EUR/m3 ( hinnale lisandub käibemaks ). Maagaasi võrguteenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr.7-3/2022-080 02.08.2022.a.

Alates 01.11.2022.a. hakkab kehtima uus maagaasi võrguteenuse hind 0,19454 EUR/m3 ( hinnale lisandub käibemaks ). Maagaasi võrguteenuse hind on kooskõlastatud Konkurentsiameti otsusega nr.7-3/2022-115 02.09.2022.a.


________________________________________________________________

Lugupeetud klient,

Vee-, kanalisatsiooni- ja gaasiavariide korral helistage palun telefonil 53320812.

Lugupidamisega
Tehnovõrkude Ehituse OÜ


________________________________________________________________

Anname teada, et Tehnovõrkude Ehituse OÜ ei paku kastmisvee teenust uutele klientidele alates 2015 aasta.
Kastmisvee saamiseks soovitame koguda vihmavett ning kasutada seda
kastmisveena. Vihmavee kasutamine
kastmiseks on keskkonnasõbralik, aitab säästa põhjavee varusi ja on
rahakoti sõbralik.
________________________________________________________________


Teadmiseks kliendile:
Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniseaduse ja Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt on klient kohustatud tagama, et - § 11 lg 5 kohaselt - kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaazivee äravoolul kaitseseadmed (tagasilöögiklapp) uputuste vältimiseks.

Nimetatud kohustuse rikkumise korral ei vastuta vee-ettevõtja võimalike uputuste korral tekkinud kahjude eest. Soovi korral on võimalik kaitseseadmete (tagasilöögiklapi) paigaldus tellida Tehnovõrkude Ehituse OÜ-lt.

________________________________________________________________

Alates 01.05.2008 kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse määrusega 23.01.2008 nr. 8 “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Kakumäe tegevuspiirkonna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad“:


Tasu ühisveevärgist võetud 1 m3 vee eest:
Juriidiline isik, FIE: 2,08 EUR
Füüsiline isik: 0,86 EUR

Tasu 1 m3 reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest:
Juriidiline isik, FIE: 1,55 EUR
Füüsiline isik: 0,69 EUR

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse abonenttasu on null määraga.
Käesolevatele hindadele lisandub käibemaks 20%.


  Firma tutvustus Teenused Kliendile Kontakt ja tagasiside  
Tehnovõrkude Ehituse OÜ, Suurevälja tn. 12 Tallinn 13516 ∷ Üldinformatsioon telefonil 677 2701 Faks 677 2736
E-post: kvd@kvd.ee ∷ Näitude teatamine: telefon: 677 2708 faks: 677 2736 e-post: naidud@kvd.ee
Design & Creation